Algemene voorwaarden

Artikel 1

Vanwege de aard en het karakter van de sport is deelname aan de evenementen uitsluitend voor eigen risico van de deelnemer. Dientengevolge is Moto Gymkhana Nederland, haar begeleiders en haar marshalls tegenover deelnemers, de bezoekers, hun erven en/of andere derden niet aansprakelijk voor materiële- en/of personenschade van welke aard en omvang dan ook, welke deelnemers of bezoekers tijdens het verblijf op het door Moto Gymkhana Nederland afgehuurde terrein oplopen. Moto Gymkhana Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit haar dienstverlening.

Artikel 2
a. Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en in het bezit van een geldig motorrijbewijs. Moto Gymkhana Nederland heeft het recht deelnemers naar hun motorrijbewijs te vragen, alvorens deelname aan enig evenement.

Artikel 3
a. Deelnemers kunnen uitsluitend aan evenementen deelnemen met een motorfiets voorzien van een standaard in- en uitlaatsysteem, welke niet meer dan het wettelijk toegestane geluidniveau voor de openbare weg produceert.

 1. Indien de motorfiets meer dan het wettelijke toegestane geluidsniveau produceert zal deelnemer niet worden toegelaten tot het evenement, en heeft deelnemer op grond van de gesloten overeenkomst geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 4

 1. Deelnemers kunnen uitsluitend aan evenementen deelnemen als de motorfiets tijdens de technische (veiligheids)keuring door Moto Gymkhana Nederland wordt goedgekeurd.
 2. Indien de motorfiets om veiligheidsredenen niet wordt toegelaten, heeft deelnemer op grond van de gesloten overeenkomst geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 5

 1. Deelnemers worden alleen tot evenementen toegelaten indien zij gekleed zijn in veilige/beschermende motorkleding. Zij dragen daarbij motorhandschoenen, motorlaarzen en een goedgekeurde motorhelm.
 2. Indien deelnemer de in lid a genoemde kleding niet draagt, zal deelnemer op grond van de gesloten overeenkomst deelname aan het evenement worden geweigerd.
 3. Indien deelnemer vanwege het niet dragen van veilige motorkleding deelname aan het evenement wordt geweigerd, heeft deelnemer op grond van de gesloten overeenkomst geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 6

 1. Indien een deelnemer materiële danwel lichamelijke schade veroorzaakt aan de eigendommen van Moto Gymkhana Nederland, haar marshalls, haar begeleiders en/of de eigendommen van het afgesloten terrein waarop de training wordt gevolgd, dient de deelnemer deze schade rechtstreeks aan de gedupeerde te vergoeden.Moto Gymkhana Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van eigendommen van deelnemers of bezoekers.
 2. Wanneer er een valpartij plaatsvindt zal Moto Gymkhana Nederland zorg dragen voor een vlotte en veilige doorloop. Hierbij wordt de valpartij bestudeerd, de rijder en motor worden beiden nagekeken. Moto Gymkhana Nederland haar organisatie heeft meerdere begeleiders met EHBO & BHV. De baan wordt eerst gecontroleerd op vuil voordat de sessies weer worden gestart. Voor verloren tijd is Moto Gymkhana Nederland niet aansprakelijk. Heb een beetje begrip en respect voor de mede motorrijder.

Artikel 7

Zowel een WA-verzekering als een Casco-verzekering van de motorfiets biedt tijdens het rijden op een evenement over het algemeen dekking, tenzij er op tijd en/of in wedstrijdverband gereden wordt. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om dit bij hun verzekering na te vragen. Dientengevolge rijdt men dus voor eigen risico en kunnen deelnemers eventuele materiële en/of letselschade opgelopen gedurende het evenement niet op elkaar verhalen.

Artikel 8

Door het kopen van een deelnameticket verklaart deelnemer zich akkoord met bovengenoemde bepalingen en voorwaarden, en is het deelnemer bekend dat hij bij eventuele materiële en/of letselschade noch de overige deelnemers noch Moto Gymkhana Nederland en/of haar marshals en/of haar begeleiders aansprakelijk kan stellen voor dergelijke schade.

Artikel 9

 1. Alle evenementen zullen ongeacht de weersomstandigheden voortgezet worden.
 2. Annuleren van deelname kan tot 2 weken voor het evenement. Bij afmelding tot 2 weken voor het evenement worden deelnamekosten gerestitueerd. Bij afmelding binnen 2 weken voor het evenement worden deelnamekosten niet gerestitueerd.
 3. Het deelnameticket overdragen aan iemand anders kan tot 1 dag voor het evenement via info@motogymkhana.nl. De vervangende rijder wordt alleen toegelaten als hij een bevestiging van Moto Gymkhana Nederland per e-mail ontvangen heeft.

Aansprakelijkheidsovereenkomst (exoneratie)

Deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij de hierboven genoemde algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Deelnemer verklaart tevens dat hij/zij volledig akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en zich dientengevolge zal houden aan de gesloten overeenkomst met Moto Gymkhana Nederland.

 

Download : “MGNL – Algemene Voorwaarden 2020

Scroll Up